Keuring van magazijnstellingen Definities

Foto 1 Aanrijdbescherming 2 Vervormingen 3 Overbelasting 4 Borgingen 5 Voetplaten 6 Maximale oversteek pallets 7 Scheefstand staanders 8 Beschadigde vloeren 9 Doorduw- of doorvalbeveiliging 
 • 1

  Aanrijdbescherming

  Er dienen aanrijdbeschermers aanwezig zijn op de volgende plaatsen:

  - op de hoeken bevindende staanders van gangen, bestemd voor het rijden met een truck

  - bij de aan de gang grenzende staanders van inrijstellingen (geen in- of doorrijgang)

  - bij onderdoorgangen

  De staanders van de stellingen moeten tegen aanrijdingen beschermd worden zodat de staander niet door een heftruck aangereden kan worden.

 • 2

  Vervormingen

  Visuele controle vindt plaats en er wordt dan gecontroleerd op:

  - doorbuiging van de liggers

  - doorbuiging van de inhaakconstructies

  - blijvende vervormingen van de legborden en staanders

  - scheve staanders

   

 • 3

  Overbelasting

  Draagvermogenborden dienen om overbelasting van de stellingen te voorkomen.  Daarom moeten deze borden duidelijke en correcte informatie te bevatten. Als er van elkaar afwijkende draagvermogens voorkomen, dient dit met een draagvermogenbord of sticker te worden aangegeven.

 • 4

  Borgingen

  De borgingen wordt gecontroleerd van stellingen die met de ruggen aan elkaar gekoppeld zijn.  

  Daarnaast dienen liggers en draagarmen als zij met inhaakverbindingen gekoppeld zijn ook nog geborgd te worden met een stift.

  Het risico bestaat dat als de borgingen ontbreken bij het in- of uitslaan van de last, de ligger uit de staander getild wordt. Deze borgingen moeten regelmatig gecontroleerd worden op aanwezigheid en goede staat.

  Ook de voetplaten dienen met voldoende ankers vastgezet te worden.

 • 5

  Voetplaten

  De voetplaten moeten over het gehele oppervlak in contact zijn met de vloer. Als dit onvoldoende het geval is, dan moeten deze voetplaten onderstunt worden met vulplaaten. Of ondersabelt met voldoende sterke en krimpvrije mortel.

   

 • 6

  Maximale oversteek pallets

  De maximale oversteek van een pallet t.o.v. de stellingdiepte maximaal 5 cm aan de voor- en achterzijde mag zijn. Dat wil zeggen dat pallets van 1200 x 800 mm (europallets) in een stelling van 1100 mm diep geplaatst dienen te worden. Tevens behoren houten pallets op de blokken geplaatst te worden (stevigste gedeelte van de pallet) en niet op de houten latten. In elke ander situatie dient extra ondersteuning van de pallets aangebracht te worden.

   

 • 7

  Scheefstand staanders

  Scheefstand in Z-richting van stellingen, (voor-achterwaartse richting) in vol stand, mag maximaal: 1/200 x hoogte zijn.

  Scheefstand in X-richting van stellingen, (links - rechts) in vol stand, mag maximaal: 1/200 x hoogte zijn.

  In geval van ingebruikname keuring (bij lege stellingen) mogen deze waardes 1/350 zijn.  

 • 8

  Beschadigde vloeren

  De stabiliteit van de stellingen wordt o.a. bepaald door kwaliteit van de vloer. Scheuren en/of verzakkingen van de vloeren kunnen gevaar opleveren voor de stellingen.

 • 9

Keuring van magazijnstellingen cases