Impressie

Entresolvloeren | Verdiepingsvloeren cases

Screenshot 2021 01 15 at 09.36.00

Entresolvloer: definitie

Ontwerp en uitgangspunten

Een entresolvloer is een zelfdragende constructie die los staat van het gebouw en zijn steun slechts vind op de onder vloer. 

 

Aan het ontwerp gelden eisen vastgelegd in Bouwbesluit 2012, NEN-EN 1990-1995. VS-MT hanteert een extra veiligheidsfactor op permanente belasting van 1,35.

 

Een goed ontwerp begint bij het vastleggen van de eisen aan de entresolvloer. Denk hierbij aan:

 

-Welke vloerbelasting komt er op de entresolvloer?

-Kan de betonvloer de belasting aan?

-Wat is de gewenste vloerhoogte?

-Wat is de gewenste vrije hoogte?

-Welke vloerafwerking en vloerplaat is geschikt?

-Op welke wijze krijg ik goederen en mensen op en af de entresolvloer?

 

Ook moet rekening gehouden met eisen ten aanzien van de brandveiligheid. 

De staalconstructie

De staalconstructie bestaat uit kolommen, balken en schoring.

 

De kolommen dragen de constructie en zijn voorzien van een voet. Deze voet wordt vastgezet in de betonvloer.


De balken zijn verdeeld in hoofd- en kinderbalken. Deze constructie draagt de vloerplaat. De balken worden gemaakt uit koud gewalste profielen. Afhankelijk van de belasting wordt gekozen voor een juiste dikte van het staal en de hoogte van de balk.

 

Extra stabiliteit wordt verkregen door schoring. Er bestaan kruisschoren en druk schoren. 

Screenshot 2021 01 15 at 09.21.45
spaanplaat

De vloerplaat

De vloerplaat is van groot belang omdat hierop gewerkt wordt. Afhankelijk van de toepassing wordt gekozen voor een afwerking. In alle gevallen adviseert VS-MT de onderzijde wit uit te voeren voor de licht reflectie onder de entresolvloer. 

 

Zie tabel met verschillende opties.

 

Ook bestaat de mogelijkheid de vloerplaat te voorzien van een coating. Hierdoor wordt is de vloerplaat beter beschermt tegen vocht en beschadigingen. Een coating laag kan op een later moment bijgewerkt worden. Bovendien zijn vele kleuren mogelijk,

De railing

De entresolvloer moet beveiligd worden middels een goedgekeurde railing volgens Arbo norm. Een standaard railing bestaat uit een handrail, een knierail en een schoprand.

Screenshot 2021 01 15 at 09.22.22

Trappen

De positie, uitvoering en aantal trappen is belangrijk. Er moet voldaan worden aan regelgeving op het gebied van Arbo maar ook aan Bouwbesluit 2012. 

 

Bij de een grote vloerhoogte dient gekozen voor een bordestrap.

 

VS-MT zorgt dat de trappen op een juiste manier in het ontwerp komen. Zodat de entresolvloer voldoet aan alle regels.

trappen
pallet

Pallet opzet plaatsen

Om pallets en andere goederen op en af de entresolvloer te krijgen zijn er diverse mogelijkheden om dit veilig te doen. Tijdelijk wordt er een opening gemaakt in de railing die na het aanvoeren of afvoeren van de goederen weer gesloten kan worden.